Genel

İNSANLIK DEVLETİ

Kategori: Genel

İNSANLIK DEVLETİ (State of Humanity) “Artık insan yok, insanlık var.” “İnsanlık devletinin kafa katmanını, mutlaka filozoflar ve biliminsanları...

SİYASET FELSEFESİ

Kategori: Genel

SİYASET FELSEFESİ “Her şeyin bir yörüngesi ve rotası vardır. İlerlemesi, onun dışında olmaz.”   “Filozof ve biliminsanlarının, sadece felsefe...

VÜCUT/VARLIK

Kategori: Genel

VÜCUT/VARLIK   “Vücut ve varlık; bütün unsurların birbirleriyle uyumlu bağ kurmalarıyla oluşur.” “Varlığı tanımak; içindeki malzemeleri ve birbirleriyle...

TEKNOLOJİK İNSAN

Kategori: Genel

  “İnsan; artık teknolojik-insan olabildiği oranda var olabilecektir.”   Teknoloji; alet bilimi demektir. Fakat doğada bulunan değil, insanın ürettiği...

MEDENİLİK

Kategori: Genel

    “Çağımızda medeni sayılmanın gereği olan felsefe ve lojik bilim yapamamayı, insanlığın aştığı Tanrı, din ve mabet gibi geçmiş medeniyet...

GELECEK EKONOMİK SİSTEMİ

Kategori: Genel

Bununla birlikte, sonraki üç yazıyı sıralı okumak gerekir. “Allah razı olsun Koronavirüs’ten, onun sayesinde Türkiye, “bilim”den söz etmeye başladı....

ÇAĞDAŞ AHLAK

Kategori: Genel

    Çağdaş kapitalizmi oluşturacak olan çağımız ahlakını tanımak gerekir. Tarihsel güzergah içerisinde şunu görüyoruz: Bir dönemin siyasal...

KLASİK KAPİTALİZM AHLAKI

Kategori: Genel

  Vahşi Kapitalizm Vahşilik; insani değerleri uygunsuzluk demektir. İnsani değerler, insanlığın akıl çapının gelişmesiyle orantılı olarak gelişmekte...

GELENEKSEL AHLAKA ÇAĞDAŞ ÖRNEK

Kategori: Genel

  Diyanet Başkanı’nın Ahlak Anlatımı “Hiç kimse, kendisinin antik düzeyini, İslam’la kamufle ederek savunmasın!”   Geleneksel-tanrısal...

EKONOMİK SİSTEMİN GELİŞİMİ

Kategori: Genel

  “Burjuvazi para için iş, kapitalizm iş için para yapar.”   Şu gerçeği bilmek gerekir; insanlık tarihinde aniden çok farklı radikal değişimler...