VİZYONUMUZ

Türk toplumunun özellikle demokratikleşmesi alanında çağdaşlaşmasına katkıda bulunmaktır.

 

MİSYONUMUZ

Demokrasinin ve onun mücavir alanlarına giren olgu, obje ve olayları, ilgili bilim dalları ve felsefe disiplinleriyle ele alarak tanımak ve tanımlamaktır.