Genel

BİR FİLOZOF

Kategori: Genel

BİR FİLOZOF “İnsanlığın gelişimi, filozoflar sayesindedir.”   Ludwig Andreas Feuerbach (1804-1872)   Kitabı: “Hıristiyanlığın Özü” (1839)   Alman...

TÜRKİYE ve FELSEFE

Kategori: Genel

  TÜRKİYE ve FELSEFE “Türkiye’nin, hala ne ilk ne de çağdaş filozoflar gibi bir filozofu neden yoktur?”   Akademiya, Kafa Katmanı   “Türkiye’de...

ANTROPOSEN (İnsançağı)   

Kategori: Genel

ANTROPOSEN (İnsançağı)   “Amacımız; toplumumuzu, insanlığın kafa katmanından haberdar etmektir.”   İnsan İnsan; biri biyolojik-fiziksel, diğeri...

İNSANLIĞIN EGEMENLİĞİ

Kategori: Genel

İNSANLIĞIN EGEMENLİĞİ “Bizler farkında değiliz, ama insanlığın sahibi, insanlığın ve dünyanın varlığını dert ediniyor ve yaşaması için gerekli...

TÜRKİYE’NİN AYIKLANMASI

Kategori: Genel

    TÜRKİYE’nin AYIKLANMASI “Türkiye, dinselleşme görüntüsü verdiği sürece, ayıklanmak istenecektir.”   “Dindarlık ayrı, dinsellik ayrı...

GİORDANO BRUNO (1548-1600)

Kategori: Genel

  GİORDANO BRUNO (1548-1600)   Giordano Bruno; İtalyan filozof, rahip, gökbilimcidir. Rönesans felsefesini biçimlendiren filozofların başında gelir....

BİZLER

Kategori: Genel

  BİZLER Bin Yıl Öncesinden Öncesinde Kalmak Özellikle İslami konularda, bin yıl önceki alimleri referans göstermek zorunda görürüz kendimizi. Neden...

BAYRAM NAMAZI MESELESİ

Kategori: Genel

BAYRAM NAMAZI MESELESİ   “Şu kesindir ki; İslam’da cemaatle ve mabette icrası farz olan hiçbir ibadet yoktur.” “Kolay yapılan basit işlere, Allah’ın...

DİNİN ÖRGÜTLENİŞİ

Kategori: Genel

  DİNİN ÖRGÜTLENİŞİ “Neden iktidarlar; bilimi, felsefeyi, hukuku, ahlakı değil de, dini örgütlemeyi severler?”   “İslam’da ibadetler amaç...

İNSANLIK

Kategori: Genel

İNSANLIK “İnsanlığın hedefi, ölümsüzlüğü bulmaktır. Gidiş üzerine kurulu geliş doğal sistemini sonlandırmaktır.”   “İnsanlık, anlamsızlığı...